BHAK II WELS, STELZHAMERSTR.HAK 2 Wels - SJ 2018/19 Untis 2019
A-4600 WELS2.5.2019 7:08

1BHK   Klassenvorstand  Tschaudi-Fischer
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1
PBSK1. PBSK2
MART TSAL
118,D DV4 1)
ITWS. SPWS
HOCS BUGU
118 019 5)
BWL
OLEM
118
BWL
OLEM
118
RK
KELL
118 10)
2
PBSK1. PBSK2
MART TSAL
DV1 DV4 2)
NAWI
EIHO
118
D
GUTL
118
ITWS. SPWS
HOCS BUGU
118 201+ 9)
UNCO
TSAL
118
3
D
GUTL
118
UNCO
TSAL
118
BSPK. BSPM
RESH KOCB
LU1 LU3 7)
ENWS1. ENWS2
HOLZ KRON
118 002+ 3)
4
ENWS1. ENWS2
HOLZ KRON
118 002+ 3)
OMAI1. OMAI2
HEIA ULIM
DV1 DV2 6)
BWL
OLEM
118
MAM
REGE
118
5
ENWS1. ENWS2
HOLZ KRON
118 002+ 4)
NAWI
EIHO
118
GEO
REIS
118
D
GUTL
118
6
MAM
REGE
118
7
RISL.
ELFE
106+ 8)
8
9
10
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) MART, PBSK1, 118, DV1 1BHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 14       PBSK1_1BHK
  TSAL, PBSK2, DV4 1BHK     13       PBSK2_1BHK
2) MART, PBSK1, DV1, 1BHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 14       PBSK1_1BHK
  TSAL, PBSK2, DV4 1BHK     13       PBSK2_1BHK
3) WINK, ENWS1, 126 1AHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 18       ENWS1_1AHK
  HOLZ, ENWS1, 118 1BHK     18       ENWS1_1BHK
  KRON, ENWS2, 002+ 1AHK, 1BHK     17       ENWS2_1AHK1BHK
4) WINK, ENWS1, 109+ 1AHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 18       ENWS1_1AHK
  HOLZ, ENWS1, 118 1BHK     18       ENWS1_1BHK
  KRON, ENWS2, 002+ 1AHK, 1BHK     17       ENWS2_1AHK1BHK
5) KOCA, FRWS, 126 1AHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 18       FRWS_1AHK
  HOCS, ITWS, 118 1BHK     18       ITWS_1BHK
  BUGU, SPWS, 019 1AHK, 1BHK     17       SPWS_1AHK1BHK
6) HEIA, OMAI1, DV1 1BHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 14       OMAI1_1BHK
  ULIM, OMAI2, DV2 1BHK     13       OMAI2_1BHK
7) RESH, BSPK, LU1 1AHK, 1BHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 15       BSPK_1AHK1BHK
  REIS, BSPM, LU2 1AHK     19       BSPM_1AHK
  KOCB, BSPM, LU3 1BHK     19       BSPM_1BHK
8) KELL, RK, 110+ 2AHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 4       RK_2AHK
  ELFE, RISL, 106+ 2AHK, 1BHK     14       RISL_1BHK2AHK
9) KOCA, FRWS, 126 1AHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 18       FRWS_1AHK
  HOCS, ITWS, 118 1BHK     18       ITWS_1BHK
  BUGU, SPWS, 201+ 1AHK, 1BHK     17       SPWS_1AHK1BHK
10) KELL, RK, 118 1BHK   1-7,9-15,18-23,25-31,33-43 6       RK_1BHK
Untis 2019         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
ab 13. Mai hak2wels.at